Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
crln
16:01
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viatwarze twarze
crln
16:00
8994 227d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
crln
16:00
1684 827a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatwarze twarze
crln
16:00
2893 cd87 500
Reposted frommoai moai viakerosine kerosine
crln
15:59
Je­dyny sposób, żeby uwol­nić się od po­kusy to jej ulec.
— George Bernard Shaw
Reposted fromdaffodils daffodils vianocnatesciowa nocnatesciowa
crln
15:59
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaimpreska impreska
crln
15:58
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
crln
15:57
0245 72f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss
crln
15:57
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viadianthuss dianthuss
crln
15:56
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialentilka lentilka
crln
15:56
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique vialentilka lentilka
crln
15:56
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace vialentilka lentilka
crln
15:55
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
crln
15:55
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viakerosine kerosine
crln
15:55
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadianthuss dianthuss
crln
15:54
2870 1f6b 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadianthuss dianthuss
crln
15:54
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
crln
15:53
9685 3b95
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamoai moai
crln
15:53
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako
crln
15:52
Reposted frombluuu bluuu viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl